RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,96. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Dotaz

17.7.2017 15:57:17 - tiroll

Záhadná štatistika

Zaujímalo by ma, či je realizovaná ťažba dreva ešte stále nižšia v porovnaní s celkovým bežným prírastkom s objemom dreva, ktorý každoročne v lesoch prirastie ??
Ako sa to vypočítava a či podobná štatistika zaratáva aj kalamitné drevo a drevo ťažiace
súkromníkmi ?
Lebo osobne mám pocit na potulkách po prírode, že vídať viac polomov, ako škôlok s drevinami.
Niekedy je to až na zaplakanie :-(
Ďakujem pekne za odpoveď

Odpoveď

5.8.2017 0:22:38 - RNDr. Anna Zemanová
 Dobrý deň,štatistike sa hovorí aj umenie hry s číslami. A tak je to aj pri evidencii lesného pôdneho fondu a vyťaženého dreva na hospodárske účely. Z pohľadu lesníkov sa deje všetko v súlade so zákonom a schválenými Programami starostlivosti o les (to je nový názov pre Lesohospodárske plány). Avšak z pohľadu  plnenia aj iných funkcií lesa ako je len hodnota vyťaženého dreva sa mi tiež spôsob a rozsah ťažby nepozdáva. Aj z toho dôvodu som už v parlamente opakovane predkladala návrh, aby sa Programy starostlivosti o es posudzovali aj z pohľadu dopadov na životné prostredie cez proces EIA.