RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,96. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

VODA

 Nie je najväčším problémom Slovenska prípadný predaj vody. Najväčším problémom je alarmujúca situácia s kvalitou a znečisťovaním podzemných zásob vody. Otrasná situácia je aj so znečistením niektorých povrchových tokov. S Týmto ministerstvo prakticky nič nerobí, čo považujem za trestuhodné! 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Životné prostredie

 Ministerstvo životného prostredia každoročne predkladá Správu o životnom prostredí, ktorá je štatistickým  výkazom o životnom prostredí. Zatiaľ však neexistuje ucelené hodnotenie ekosystémových služieb prírodných hodnôt a ani sumár environmentálnych dlhov voči spoločnosti. Hovorila som o tom aj v parlamente pri prerokovávaní Výročnej spr

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Lobistické skupiny nespia

 Dobrý deň,ja to nevidím tak dramaticky. Voda je v princípe obnoviteľný zdroj, ak si ho sami neznehodnotíme a nezlikvidujeme tak, ako na Žitnom ostrove. Nedá sa vyťažiť a vyviesť v takej forme ako iné nerasty. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nové fungovanie uhoľného regiónu

 Dobrý deň,práce je dosť aj v regióne  hornej Nitry. Tí čo si ťažko nájdu prácu sú práve baníci so silno poškodeným zdravím a z toho dôvodu ich nechcú noví zamestnávatelia zamestnať. Tým bude treba pomôcť.  Čím skôr sa určí definitívne ukončenie spaľovania uhlia v EON tak, tým bude prechod na novú ekonomiku regiónu jednoduchší. Optim

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Mastenec

Kauza má oveľa hlbšie súvislosti ako sa v médiach prezentuje. Malo by sa bísť na koreň problému, ktorý spôsobil súčasnú situáciu, a ktorá v konečnom dôsledku určite bude Slovensko stáť milióny eur a možno , ak prehráme, tak aj miliardy eur. Spor vyvolalo nezákonné rozhodnutie Obvodného banského úradu v SNV a Hlavného banského úradu

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Sviatky a obchody

 Myslím, že štát by nemal vstupovať do obchodných záležitostí obchodníkov. Nikto nenúti ľudí chodiť cez sviatky na nákupy. Ak tam nebudú, tak oni ich sami zatvoria, lebo sa im to neoplatí.Väčšina obchodov v nedeľu je zatvorených, mne to neprekáža, snažím sa nakupovať cez týždeň a cez víkend som s rodinou, ale je to moja voľba.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

GM plodiny

GMO sú na Slovenskú stále povolené. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa však tento rok v máji vyjadrila, že ambíciou vlády je produkovať potraviny bez GMO. V tomto zdieľa názor aj s inými ministrami pôdohospodárstva krajín strednej a východnej Európy, ktorí plánujú iniciovať vypracovanie legislatívy na úrovni Európs

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Ani trochu sa nehanbíte?

 Dobrý deň pán Mokrý,pán Draškaba je právnik a právnici poskytujú služby rôznym klientom.  Čo sa týka jeho prokúry v uvedenej firme, tak mám informáciu, že už bol podaný návrh na vymazanie z registra, čo však trvá niekoľko dní, kým ho vykonajú.  

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Puká mi srdce, keď to vidím ...

 Dobrý deň,smutné na Vami opísanej skutočnosti je to, že sa to deje pod rúškom platnej legislatívy. Je to tzv. Program starostlivosti o les (bývalý Lesný hospodársky plán), ten sa schvaľuje spravidla na 10 rokov a je pre obhospodarovateľa lesa záväzný . Opakovane, už 3 x som v parlamente predkladala návrh zákona, aby sa jeho návrh posudzo

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

VODA

 Dobrý deň, áno máte pravdu , intenzívny odtok z krajiny je veľkým problémom. Riešenie je dostupné a ani netreba k tomu meniť zákony. Najväčšiu moc v tejto oblasti má samospráva cez územné plány obcí a miest. Žiaľ pričasto sa stáva, že urbanizmus a krajinné plánovanie je na vedľajšej koľaji a zmeny v územných plánoch sa dejú cez lobing develop

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Chránená krajinná oblasť ... drancovanie lesov

 Naše zákony nie sú najhoršie, žiaľ úplne najhoršia je ich vymožiteľnosť spojená s ľahostajnosťou príslušných úradov a nezriedka spojenou aj s korupciou. Treba výmenu vlády a jej chobotnice a začať dodržiavať zákony a dohodnuté pravidlá. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nikto nám to nekúpil, je to dar od Boha !!

 Na Vaše otázky dostanete odpoveď  v programe SaS    Presadzujem názor, že krajinu treba racionálne užívať tak, aby zostala minimálne v takom stave, ako sme ju zdedili. Taktiež je dôležité, aby sa do ekonomickej bilancie čistého bohatstva Slovenska započítava

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Názor

 Migrácia je dôsledkom zložitej politickej situácie, ktoré priviedli krajiny do vojnového konfliktu.  Príčinou je aj hrozba sucha a čoraz silnejšie prejavy klimatickej zmeny. Je namieste humanitárna pomoc a migrantom podať pomocnú ruku, avšak treba to urobiť v bezpečných zónach, v táboroch financovaných zo zdrojov EU nachádzajúcich sa mim

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Československo

 akceptujem daný stav. Podľa mňa sa malo konať o rozdelení referendum. Nuž, ale po boji je každý generálom. Naša zástava je veľmi pekná, takže už ma to netrápi. Treba pozerať dopredu a snažiť sa aby sa Slovensko stalo  krajinou odkiaľ nebudú utekať mladí ľudia, ale sa budú radi vracať. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Hodnotenie spoza hraníc

 Dobrý deň,odpovedám na Váš dopyt oneskorene, avšak snáď odstupom času ste aj Vy prišli k názoru, že súčasnú koalíciu držia prešľapy a škandály z každej strany. Je pre mňa smutné poznanie, že aj politická strana Most spadla do tohto bahna. Myslím, že p. Sulík  a strana SaS sme pripravení prevziať zodpovednosť za chod našej krajiny, m

RNDr. Anna Zemanová
SuperFooterAdvertCode