RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,96. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Hlasovanie v EP

Je všeobecne známe, že napríklad Dánsko si dopredu vyjednalo výnimku z pôvodných migračných kvót, bez akejkoľvek sankcie...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Zamyslenie ...

Dobrý deň, prečo máme stále nedostatok zubných lekárov, obvodných, špecialistov a pod. podľa Vás? Kde sa stala chyba? Ak...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

VODA

 Nie je najväčším problémom Slovenska prípadný predaj vody. Najväčším problémom je alarmujúca situácia s kvalitou a znečisťovaním podzemných zásob vody. Otrasná situácia je aj so znečistením niektorých povrchových tokov. S Týmto ministerstvo prakticky nič nerobí, čo považujem za trestuhodné! 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Životné prostredie

 Ministerstvo životného prostredia každoročne predkladá Správu o životnom prostredí, ktorá je štatistickým  výkazom o životnom prostredí. Zatiaľ však neexistuje ucelené hodnotenie ekosystémových služieb prírodných hodnôt a ani sumár environmentálnych dlhov voči spoločnosti. Hovorila som o tom aj v parlamente pri prerokovávaní Výročnej spr

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Lobistické skupiny nespia

 Dobrý deň,ja to nevidím tak dramaticky. Voda je v princípe obnoviteľný zdroj, ak si ho sami neznehodnotíme a nezlikvidujeme tak, ako na Žitnom ostrove. Nedá sa vyťažiť a vyviesť v takej forme ako iné nerasty. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nové fungovanie uhoľného regiónu

 Dobrý deň,práce je dosť aj v regióne  hornej Nitry. Tí čo si ťažko nájdu prácu sú práve baníci so silno poškodeným zdravím a z toho dôvodu ich nechcú noví zamestnávatelia zamestnať. Tým bude treba pomôcť.  Čím skôr sa určí definitívne ukončenie spaľovania uhlia v EON tak, tým bude prechod na novú ekonomiku regiónu jednoduchší. Optim

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Mastenec

Kauza má oveľa hlbšie súvislosti ako sa v médiach prezentuje. Malo by sa bísť na koreň problému, ktorý spôsobil súčasnú situáciu, a ktorá v konečnom dôsledku určite bude Slovensko stáť milióny eur a možno , ak prehráme, tak aj miliardy eur. Spor vyvolalo nezákonné rozhodnutie Obvodného banského úradu v SNV a Hlavného banského úradu

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Sviatky a obchody

 Myslím, že štát by nemal vstupovať do obchodných záležitostí obchodníkov. Nikto nenúti ľudí chodiť cez sviatky na nákupy. Ak tam nebudú, tak oni ich sami zatvoria, lebo sa im to neoplatí.Väčšina obchodov v nedeľu je zatvorených, mne to neprekáža, snažím sa nakupovať cez týždeň a cez víkend som s rodinou, ale je to moja voľba.

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Sviatky a obchody

Pekný sviatočný čas, čo hovoríte pani poslankyňa na to, že máme zatvorené obchody? Možno stretnúť na prechádzkach starýc...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Mastenec

EuroGas AG hrozí arbitrážným súdom SR za zmarenie investície v ťažbe mastenca. Kto je podľa Vás v práve? Hlavne, že prem...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Životné prostredie

Existuje akákoľvek správa o stave životného prostredia na Slovensku? Taká naozajstná, relevantná, nepoznačená vplyvmi an...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

VODA

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako laik čo si myslíte o legislatívnych zmenách v novele vodného zákona. Veď voda a jej...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

GM plodiny

GMO sú na Slovenskú stále povolené. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná sa však tento rok v máji vyjadrila, že ambíciou vlády je produkovať potraviny bez GMO. V tomto zdieľa názor aj s inými ministrami pôdohospodárstva krajín strednej a východnej Európy, ktorí plánujú iniciovať vypracovanie legislatívy na úrovni Európs

SuperFooterAdvertCode