RNDr. Anna Zemanová

  • SaS
  • poslankyňa
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -0,96. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Vysvetlenie

Dobrý deň, prečítala som si tu na PL jednu vašu odpoveď týkajúcu sa migrantov a musím povedať, že s vami vo všetkom súhl...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Názor

 Migrácia je dôsledkom zložitej politickej situácie, ktoré priviedli krajiny do vojnového konfliktu.  Príčinou je aj hrozba sucha a čoraz silnejšie prejavy klimatickej zmeny. Je namieste humanitárna pomoc a migrantom podať pomocnú ruku, avšak treba to urobiť v bezpečných zónach, v táboroch financovaných zo zdrojov EU nachádzajúcich sa mim

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Československo

 akceptujem daný stav. Podľa mňa sa malo konať o rozdelení referendum. Nuž, ale po boji je každý generálom. Naša zástava je veľmi pekná, takže už ma to netrápi. Treba pozerať dopredu a snažiť sa aby sa Slovensko stalo  krajinou odkiaľ nebudú utekať mladí ľudia, ale sa budú radi vracať. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Československo

Súhlasíte s odstupom času s rozdelením Československa ? Prebehlo delenie majetku podľa Vás korektne ? Prečo si Česi nech...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Názor

Pani poslankyňa, aký je váš osobný názor na migráciu ? Nemali by sme sa najskôr postarať o našich občanov, ktorí neraz ž...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Hodnotenie spoza hraníc

 Dobrý deň,odpovedám na Váš dopyt oneskorene, avšak snáď odstupom času ste aj Vy prišli k názoru, že súčasnú koalíciu držia prešľapy a škandály z každej strany. Je pre mňa smutné poznanie, že aj politická strana Most spadla do tohto bahna. Myslím, že p. Sulík  a strana SaS sme pripravení prevziať zodpovednosť za chod našej krajiny, m

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Ťažba zlata v Kremnici

 prekvapilo ma rozhodnutie Okresného úradu, že sa zámer ťažby neposudzoval v celom procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie, a to najmä na vznesené požiadavky zo strany samospráv.Čo sa týka vo všeobecnosti môjho postoja k ťažbe surovín ako takej, si treba uvedomiť, že prakticky všetky stavebné a iné materiály pochádzajú zo suroví

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Nemáte vlastný názor ?

 Dobrý deň,zdržať sa hlasovania  znamená , že myšlienka, resp zámer je akceptovateľný, avšak jeho paragrafové znenie nebolo úplne jednoznačné, s čím by sa mohlo súhlasiť. 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Ťažba mastenca v nadštandardnej kvalite

 Dobrý deň,nemám bližšie informácie k uvedenému zámeru, avšak vo všeobecnosti platí aj v tomto podnikaní obchodná súťaž. Za vydobyté nerasty sa odvádza poplatok do Environmentálneho fondu bez ohľadu aká spoločnosť ju vyťažila- 

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Drancovanie lesov

 Žiaľ výruby sa dejú kontrolovane a plánovite  podľa schválených tzv. Programov starostlivosti o les. Tie sú však zamerané najmä na vyťažiteľnosť drevnej hmoty , teda na produkčnú činnosť a len veľmi okrajovo na plnenie aj ostatných funkcií lesa. V tomto nemáme podľa mňa dobre nastavené zákony. Aj z uvedeného dôvodu som už opakovane predk

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Vrakuňa

 Kapsulácia je len čiastočné riešenie, ktoré obmedzí a spomalí unikanie toxických látok z tejto skládky. Môže však spôsobiť veľké zmeny v prúdení podzemnej vody v širšom okolí, čo môže mať za následok vytopenie pivníc, alebo podzemných garáží, a to vzdutím hladiny podzemnej vody v dôsledku tak veľkej podzemnej steny. Kapsula sa nedá zrealizova

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Záhadná štatistika

 Dobrý deň,štatistike sa hovorí aj umenie hry s číslami. A tak je to aj pri evidencii lesného pôdneho fondu a vyťaženého dreva na hospodárske účely. Z pohľadu lesníkov sa deje všetko v súlade so zákonom a schválenými Programami starostlivosti o les (to je nový názov pre Lesohospodárske plány). Avšak z pohľadu  plnenia aj iných funkcií les

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová odpovedal(a) na otázku

Útlm, ale za akú cenu ?

 Bane nebudú zatvorené z jedného dňa na druhý. Preto nové  príležitosti pre hornú Nitru treba chystať už teraz. Pracovné príležitosti by ale nemal vytvárať štát, ale určite musí byť nápomocný. A to najmä zlepšením podnikateľského prostredia ale aj dobudovaním dopravnej infraštruktúry do susedných regiónov, ako napríklad tzv. Jaguar expres

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Záhadná štatistika

Zaujímalo by ma, či je realizovaná ťažba dreva ešte stále nižšia v porovnaní s celkovým bežným prírastkom s objemom dre...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Vrakuňa

Ako podľa Vás treba sanovať skládku vo Vrakuni ? Lebo niektoré návrhy mi prídu, ako z ríše snov napr. vŕtať zberné sondy...

RNDr. Anna Zemanová
RNDr. Anna Zemanová dostal(a) novú otázku

Drancovanie lesov

Dokedy bude na Slovensku pokračovať doslova klčovanie našich lesov ? Krajina sa mení na nepoznanie, samé vyklčované ploc...

SuperFooterAdvertCode