Komunistická strana Slovenska

  • KSS
ProfileTopCardGraphDescription

Priemerná známka je -2,4. Ohodnoťte podľa svojho uváženia.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Dotaz

12.8.2017 12:27:05 - emilia

Zatracovaný aj velebený

taký bol V. Biľak. Budete oslavovať sté výročie jeho narodenia ?
Pre mňa rozporuplná osoba, skôr negatívna, hlavne spojená s pozvaním vojsť VZ.
Je pravda, že pozývací list podpísal ako prvý práve Biľak ?
Milka

Odpoveď

14.8.2017 15:40:31 - Komunistická strana Slovenska
Dobrý deň, Milka. Vidíme, že ste si na VB spomenuli v sté výročie jeho narodenia.
Vasil Biľak zanechal výraznú stopu v slovenských a česko-slovenských dejinách druhej polovice XX. storočia. Nezmazateľne sa zapísal do dejín komunistického hnutia na Slovensku a v Česku a po niekoľko desaťročí zásadne ovplyvňoval zahraničnú politiku ČSSR i ideologické smerovanie KSČ. Bolo by preto chybou, aby sme sté výročie jeho narodenia odignorovali mlčaním. 
Vasil Biľak aj niekoľko rokov po svojom odchode z verejného života rozdeľuje slovenskú spoločnosť na dva tábory. Jeden ho vníma ako vedúcu osobnosť dogmatického krídla KSČ, ako človeka zodpovedného za vstup vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa či ako ideológa obdobia normalizácie - obdobia, ktoré pre mnohých obyvateľov ČSSR znamenalo krivdu a nespravodlivosť. Ten druhý tábor ho vníma podstatne pozitívnejšie - ako symbol doby, ktorá pre mnohé zaostalé regióny Československa znamenala rýchly pokrok a nebývalé zvyšovanie životnej úrovne. Na počudovanie aj nás v KSS, však čoraz častejšie registrujeme aj hlasy vnímajúce Biľaka ako človeka, ktorý na dve desaťročia oddialil nástup kapitalizmu v Československu - dnes by sme povedali: zabránil "majdanizácii Slovenska". 
Toto sú názory, s ktorými sa pri hodnotení V. Biľaka na zhromaždeniach s občanmi stretávame najčastejšie. My, komunisti, zdôrazňujeme, že s úlohu zhodnotiť osobu Vasila Biľaka so všetkými zápormi aj kladmi a v kontexte dobových udalostí (nie v kontexte aktuálnej politickej klímy) sa slovenská historiografia doteraz nevyrovnala. Preto chceme vyjadriť vieru, že ďalšie generácie historikov budú v tomto smere úspešnejšie. 
Na záver chceme pri príležitosti stého výročia narodenia V. Biľaka pripomenúť slovenskej verejnosti niekoľko viet, ktorými v roku 1999 predpovedal vývoj v dobe, ktorú práve žijeme:

"21. storočie bude storočím veľkých a prevratných objavov, politických búrok, sociálnych a generačných nepokojov a v konečnom dôsledku vzkriesením socializmu. Vedecko-technický pokrok síce pomôže zvyšovať výrobu a zisk, ale aj nezamestnanosť a občiansku nespokojnosť. Bez zmeny systému žiadna konferencia ministrov, predsedov vlád alebo prezidentov nič nevyrieši.Dostávame sa do stavu, keď sa pre milióny ľudí stáva život prázdnym a nezmyselným. Otec, syn i vnuk sú bez práce – bez perspektív. Čoraz väčšia sociálna podpora nemôže utlmiť túžbu človeka tvoriť, založiť si rodinu, vychovávať deti, byť užitočný pre spoločnosť a krajinu v nádeji, že po ňom zostane viac ako len kôpka prachu.

Veľké problémy čakajú malé národy a štáty, aby v presadzovanej globalizácii uchránili svoju identitu. Ani veľké mocnosti nezvládnu nové delenie sveta. Boj o trhy, suroviny, úsilie diktovať svoju vôľu ostatným vyvolá nové konflikty na vyššej úrovni.