Kto sa prisťahoval do vášho susedstva? A kto si kúpil parcelu vedľa tej vašej? Môžete to zistiť aj v mobile

17.7.2017 15:00

ROZHOVOR Prednedávnom Parlamentné listy priniesli článok o aplikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK), ktorá má krkolomnú skratku ZBGIS. Ide o nástroj na uľahčenie práce s informáciami, napríklad z katastra. Zatiaľ je len v skúšobnej prevádzke, a krátko po spustení sa objavila kritika od ľudí na údajnú nefunkčnosť. Podobná aplikácia už v minulosti fungovala a niektorí si myslia, že lepšie ako tá nová. S tým však jej tvorcovia nesúhlasia. O projekte Parlamentným listom viac prezradil Marián Paluška, projektový manažér spoločnosti Sevitech, ktorá aplikáciu vyvíja.

Kto sa prisťahoval do vášho susedstva? A kto si kúpil parcelu vedľa tej vašej? Môžete to zistiť aj v mobile
Foto: ReproFoto: ZBGIS
Popis: Interaktívna mapa Slovenska na portáli ZBGIS
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) spustil koncom júna novú aplikáciu ZBGIS. Koľko trval vývoj a nastali nejaké problémy?
 
Vývoj aplikácie do aktuálnej podoby trval päť mesiacov a ešte stále prebieha, lebo ide o testovaciu prevádzku aplikácie. Vývíjali sme ju interaktívne po častiach spolu so zákazníkom, čím sme odstránili výskyt problémov.
 
Ako bola aplikácia financovaná a koľko stál vývoj?
 
Financovanie aplikácie sa zabezpečovalo v rámci Rozvojovej zmluvy ZB GIS z prostriedkov pridelených ÚGKK SR zo štátneho rozpočtu. Vývoj stál 150-tisíc eur.  
  
Aké je využitie aplikácie ZBGIS?
 
Aplikácia je funkčne zameraná na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, topografickými údajmi (ZBGIS), registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, ako aj s digitálnym modelom terénu a geografickými názvami. Nespornou výhodou je, že aplikácia je optimalizovaná aj pre mobilné zariadenia.   
 
Čo všetko sa dá v systéme vyhľadať? 
 
Vyhľadávať sa dajú informácie z katastra nehnuteľností, teda parcely registra C a E, listy vlastníctva, vlastníci – fyzické a právnické osoby a stavby. Okrem informácií z katastra, čo laickú verejnosť zaujíma zrejme najviac, sa v systéme dajú vyhľadávať aj adresy z registra adries, geografické názvy a záujmové objekty. Odborná verejnosť z radov geodetov ocení možnosť vyhľadávania referenčných geodetických bodov, teda. bodov štátnej priestorovej, gravimetrickej, nivelačnej a trigonometrickej siete. Vyhľadávať možno v archíve Štátneho mapového diela, klady mapových listov, ako aj geografické názvoslovie mimo územia SR.
 
Aký je rozdiel v porovnaní s bývalou aplikáciou MAPKA, na ktorú sa odvolávajú viacerí používatelia internetu. Čo nové ZBGIS prináša? 
 
V porovnaní s aplikáciou MAPKA nová aplikácia ZBGIS prináša nové funkčnosti, ktoré majú pre širokú verejnosť praktický význam. V prvom rade je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do PDF formátu. Používateľ si tak môže veľmi jednoducho sám vytvárať snímky z katastrálnej mapy, tlačiť listy vlastníctva alebo vytvárať vlastné zoznamy objektov prostredníctvom identifikácie v mape.
 
Vyhľadávať sa dajú aj vlastníci, fyzické a právnické osoby, čo v pôvodnej aplikácii nebolo. Do mapy je možné pridávať vlastné údaje alebo údaje z externých zdrojov a vytvárať tak mapu podľa potreby. Nespornou výhodou je aj optimalizácia aplikácie pre mobilné zariadenia – využitím funkcie geolokácie v mobilnom zariadení možno zisťovať informácie o parcele – napríklad vlastníka alebo list vlastníctva, priamo v teréne a online zdieľať informačný obsah prostredníctvom sociálnych sietí.
 
Aplikácia je integrovaná aj na rezortný Portál produktov a služieb, čo umožňuje elektronické objednávanie údajov a služieb rezortu geodézie, kartografie a katastra. Doplnená bola aj funkcia merania, získavanie výškového profilu, odčítavanie súradníc. V porovnaní s pôvodnou verziou sa rozšíril informačný obsah o celý rad mapových vrstiev, napríklad sklony, orientácie, rastrové mapy Štátneho mapového diela, údaje geodetických základov a podobne.
 
Ide o skúšobnú verziu, takže kedy počítate so spustením tej definitívnej?
 
Predpokladaný termín spustenia finálnej verzie je jeseň 2017. Aktuálne pracujeme na odladení nedostatkov, prípadných chýb, ako aj na vyhodnotení a zapracovaní podnetov zo strany používateľov.
 

Ste politik? Zverejnite bez redakčných úprav všetko, čo chcete. Zaregistrujte sa TU.
Ste čitateľ a chcete komunikovať s politikmi? Zaregistrujte sa TU.

autor: Tomáš Pilz
Diskusia obsahuje 0 príspevkov Vstúpiť do diskusie Vytlačiť

Ďalšie články z rubriky

„Pamätám si, ako som v lietadle držala infúziu nad hlavou prezidenta Schustera,“ vyznáva sa letuška vládnych špeciálov. Najlepší dojem na ňu urobil Václav Havel

11:00 „Pamätám si, ako som v lietadle držala infúziu nad hlavou prezidenta Schustera,“ vyznáva sa letuška vládnych špeciálov. Najlepší dojem na ňu urobil Václav Havel

Chcela byť právnička, no nakoniec ako letuška vládneho špeciálu prelietala približne 20 miliónov kil…